Odměna advokáta za poskytování právních služeb je obecně upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v aktuálním znění, která je zde ke stažení (pdf soubor).

Dle uvedeného advokátního tarifu se odměna advokáta řídí jeho smlouvou s klientem, je-li sjednána jako smluvní odměna; není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

V naší advokátní kanceláři vycházíme vždy z individuálních potřeb našich klientů, a proto je cena právních služeb stanovena jako smluvní odměna po dohodě mezi advokátem a klientem. Smluvní odměnu je možné určit zejména podle počtu úkonů provedených ve věci nebo hodinovou sazbou. Odměnu je možné rovněž vymezit předem stanovenou pevnou částkou, případně při poskytování služeb v delším časovém období sjednanou paušální měsíční sazbou.