Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby především v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního, trestního a obchodního.

V rámci všech právních odvětví poskytuje zejména tyto právní služby:

zastupování v řízení před soudy všech stupňů
zastupování v rozhodčím řízení
zastupování v řízení před orgány veřejné správy
zastupování při jednání s fyzickými a právnickými osobami
sepisování smluv, jiných listin a podání
poskytování právních porad a zpracování právních rozborů
vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou